ฝึกอบรมหลักสูตร “ซ้อมยิงปืน” เพื่อการเสริมทักษะและฝึกฝนทบทวนการยิงปืนให้มีความสามารถใช้อาวุธ ได้อย่างถูกต้อง และมีความชำนาญในเรื่องการใช้อาวุธพก เพื่อเป็นการเสริมทักษะการใช้อาวุธให้กับพนักงานสามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไป