” บริษัทฯ มีนโยบายเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ เพราะเล็งเห็นความสำคัญ
          ของการพัฒนาบุคลากรที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานของเรา “

อัตราตำแหน่งงานว่าง บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์อินเวสติเกชั่น จำกัด

       1. เจ้าหน้าที่สายตรวจเขต และ เจ้าหน้าที่สายตรวจกลาง รายละเอียดงาน


2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน


3. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย รายละเอียดงาน


4. ทนายความ  รายละเอียดงาน


5. ช่างทั่วไป (ประจำสำนักงานใหญ่) 2 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน


6. เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดงาน


สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบุคคล เบอร์ 02717 3640 ต่อ 5   โทรสาร : 02-7173648 
สามารถส่งประวัติเข้ามาที่ Email : ranger@www.ranger1992.com หรือ ranger_investigation@hotmail.com
ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกท่าน อย่างเท่าเทียม เหมือนกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น เอาใจใส่ ให้เกียรติ
และสายสัมพันธ์ที่ดี เพราะเราคือครอบครัว เราคือแรงเจอร์