“ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช”

The ranger club to protect animals and plant species.

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 232 ซอยรามคำแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-717-3640-5 โทรสาร 02-717-3648

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

ส่งเสริมและอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกนี้เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ
ส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐและ/หรือเอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป
สนับสนุนการอนุรักษ์ การพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของสัตว์ป่า สัตว์ทุกประเภทป่าไม้พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งในป่าและชุมชนเมืองทุกพื้นที่
เป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ การพิทักษ์และรักษาซึ่งสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ
ส่งเสริมความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไปในการอนุรักษ์ รักษา และธำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ

โครงการปลูกพืชให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สนับสนุนเงินสด เพื่อจัดซื้อ “โดรนพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน” ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ  

ทางชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ได้สนับสนุนเงินสด เพื่อจัดซื้อ “โดรนพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน”ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า(หน่วยพญาเสือ) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กิจกรรมให้อาหารสัตว์เดือนมิถุนายน 2562 

ที่วัดช้างแทงกระจาด ,สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย ,สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง และ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากะบกคู่

 

งานเดิน-วิ่ง เพื่อผู้พิทักษ์และช้างป่า

ที่วนอุทยานชะอำ จ.เพชรบุรี ระยะทาง 3 กม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

ให้อาหารสัตว์ที่ สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายสถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง และ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากะบกคู่

 

กรมอุทยานฯ รับมอบเงินจากชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช 

ก่อนเตรียมนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ประสบเหตุจากการทำงาน

 

ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

นำกล้วยกว่า 2 ตัน เลี้ยงช้างสวมตั๋วที่ถูก ฉก.พญาเสือ อายัดเพื่อสนับสนุนการทำงาน จนท.อุทยานฯ ด้านสัตวแพทย์ เผย ช้างทุกตัวยังแข็งแรง แค่หงุดหงิด เพราะเปลี่ยนที่อยู่…

 

ชมรมเรนเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

ให้อาหารสัตว์ที่สถานเพาะพันธ์สัตว์ ที่กระบกคู่ จ.ฉะเชิงเทรา และ ที่บางละมุง จ.ชลบุรี

 

ชมรมเรนเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

มอบเงินให้แก่กองทุนพิทักษ์ผืนป่าแก่งกระจาน

 

ชมรมเรนเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหนาที่อุทยานทับลาน

 

ชมรมเรนเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

เข้าพบและมอบสิ่งของให้กรมอุทยาน

 

ชมรมเรนเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของ นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมป่าไม้
และเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันรักษาป่า

 

ชมรมเรนเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของ นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้
และเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันรักษาป่า

 

โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอันเนื่องจากพระราชดำริ