บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์อินเวสติเกชั่น จำกัด

       ได้มีการจัดอบรม สำหรับ พนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งใหม่ และเก่าเพื่อให้ผ่านหลักสูตรรักษาความปลอดภัยได้รับใบอนุญาต ตาม พรบ. พ.ศ 2558 เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฏหมายระบุไว้

  บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย มาแล้วกว่า 8 รุ่น จากสถาบันการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยครูฝึกมืออาชีพ

       หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ด้านกิจกรรม อาทิเช่น การป้องกันตัว, CPR, ดับเพลิง, กฏหมาย และการสอบภาคทฤษฎีแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย จนได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อให้ใด้บุคลากรที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ พร้อมที่จะดูแลท่าน

 

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 1

 

 

 

 การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 2

 

 

 

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 3

 

 
 
การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 4

 

 
 
การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 5

 

 
 
การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 6

 

 
 
การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 7

 

 
 
การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 8

 

 

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 9

 

 

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 10

 

 

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 11

 

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 12

 

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 13

 

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 14