** ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช กับกิจกรรมที่วัดช้างแทงกระจาด ,สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย ,สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง และ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากะบกคู่ ของเดือนมิถุนายน 2562 ( สำนักงานตั้งอยู่ที่ 232 ซอยรามคำแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-717-3640-5 โทรสาร 02-717-3648 )**

 

ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ได้จัดให้มีการให้อาหารสัตว์ตามสถานที่ดังนี้

ที่วัดช้างแทงกระจาด ,สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย ,สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง และ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากะบกคู่

สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง
สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง 17/06/62
« 1 of 18 »

 

 

1.กิจกรรมการให้อาหารสัตว์ ที่วัดช้างแทงกระจาด ในวันที่ 21/6/62

กิจกรรมคือ เป็นการให้อาหารหมูป่า ที่วัดช้างแทงกระจาด

 

2.กิจกรรมการให้อาหารสัตว์ ที่สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย ในวันที่ 20/6/62

กิจกรรมคือ เป็นการให้อาหารช้าง กวาง นก ลิง ที่สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย

 

3.กิจกรรมการให้อาหารสัตว์ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากะบกคู่  ในวันที่ 19/6/62

กิจกรรมคือ เป็นการให้อาหารลิง ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากะบกคู่ จากกิจกรรมการให้อาหารสัตว์ดังกล่าว ซึ่งพบว่าเป็นที่น่าสนใจของ สัตว์ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากะบกคู่เป็นอย่างดี

 

4.กิจกรรมให้อาหารสัตว์ ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ในวันที่ 17/06/62

กิจกรรมคือ เป็นการให้อาหารหมี ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุก ความน่ารักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงเป็นอย่างมาก