สนับสนุนเงินสด เพื่อจัดซื้อ โดรนพร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบชุด ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ

ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ได้สนับสนุนเงินสด เพื่อจัดซื้อ “โดรน พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน” ให้แก่ตัวแทนหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า(หน่วยพญาเสือ) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ อาทิเช่น การตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุก , การลาดตระเวนทางอากาศ , การเฝ้าระวังเหตุการณ์ และการติดตามของกลุ่มบุคคลที่น่าสงสัยต่อการกระทำผิด ฯลฯ

นอกจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์แล้ว โดรน(Drone)  ยังสามารถเข้าตรวจสอบในพื้นที่ที่เข้าถึงยากทั้งในสภาพป่ารกทึบ สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน, พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่, การสำรวจระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า หรือแม่แต่การเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ เป็นต้น