ภาพถ่ายฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

ภาพถ่ายฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

<<<กลับหน้าหลัก