Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
Career

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับครอบครัวแรงเจอร์

“เพราะบุคลากรคือส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า เราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันมีค่าของเรา”

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-บันทึกข้อมูลสต็อคอุปกรณ์หน่วยงาน
-ทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยงาน
พร้อมเปรียบเทียบราคา
-เบิกจ่าย,รับคืนอุปกรณ์หน่วยงาน
-รับอุปกรณ์หน่วยงานที่ส่งซ่อมส่งร้านซ่อม
และติดตามกลับคืนหน่วยงาน
-และอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับคนพิการ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ดี เช่น MS Office

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

-มีความรู้เรื่องงานจัดซื้อ สต๊อกอุปกรณ์

-ใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.โบนัสประจำปี
3.ปรับเงินเดือนประจำปี
4.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
5.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับ- ส่งกำลังพนักงานรักษาความปลอดภัย
- เข้ารักษาการณ์แทนพนักงานรักษาความปลอดภัยกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยขาดจุด
- เป็นสื่อกลางในเรื่องของการนำส่งข่าวสาร/ ทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานกับบริษัทฯ
- เข้ารักษาการณ์กรณีเกิดความไม่สงบในหน่วยงาน
- ร่วมลงหน่วยงานใหม่กับฝ่ายปฏิบัติการ
- ให้คำแนะนำ/ ให้ความเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
- ตรวจการทำงานของพนักงานตามหน่วยงาน
- เข้าเวรประจำบริษัทฯ (ตามวัน-เวลาที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย)
- รับเงินหรือเอกสารอื่นใดจากบริษัทฯเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- หน้าที่อื่นๆตามแต่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีรถจักรยานยนต์ (150CC) ขึ้นไป
2. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
3.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4.มีประสบการณ์งาน รปภ. และเคยรับราชการทหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สูงตั้งแต่ 170 ซ.ม. ขึ้นไป
6.บุคลิกดี

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 18,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : 12 ชม./วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จัดกำลังพลเข้าหน่วยงาน
- ประสานงานผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้ิอง
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สายตรวจ รปภ.
- เพศ ชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ร่างการแข็งแรง มีความขยัน อดทน สู้งาน
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีรถจักรยานยนต์ 125 CC (มีใบขับขี่) / โทรศัพท์มือถือ ของตนเอง
- มีประสบการณ์งาน รปภ. ทหาร ตำรวจ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ตามแผนกที่สังกัด

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 - 36
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์,ยินดีรับคนพิการ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีความซื่อสัตย์
- ขยัน อดทน
- มีบัตรผู้พิการ
- เดินได้ ไม่นั่งวีลแชรฺ์
- สามารถพูด สื่อสารได้
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (Word,Excel)

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท

ช่องทางติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 02-717 -3640 
โทรสาร : 02-717-3648 

สามารถส่งประวัติเข้ามาที่
Email : ranger@ranger1992.com