Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
Career

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับครอบครัวแรงเจอร์

“เพราะบุคลากรคือส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า เราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันมีค่าของเรา”

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับ- ส่งกำลังพนักงานรักษาความปลอดภัย
- เข้ารักษาการณ์แทนพนักงานรักษาความปลอดภัยกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยขาดจุด
- เป็นสื่อกลางในเรื่องของการนำส่งข่าวสาร/ ทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานกับบริษัทฯ
- เข้ารักษาการณ์กรณีเกิดความไม่สงบในหน่วยงาน
- ร่วมลงหน่วยงานใหม่กับฝ่ายปฏิบัติการ
- ให้คำแนะนำ/ ให้ความเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
- ตรวจการทำงานของพนักงานตามหน่วยงาน
- เข้าเวรประจำบริษัทฯ (ตามวัน-เวลาที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย)
- รับเงินหรือเอกสารอื่นใดจากบริษัทฯเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- หน้าที่อื่นๆตามแต่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีรถจักรยานยนต์ (150CC) ขึ้นไป
2. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
3.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4.มีประสบการณ์งาน รปภ. และเคยรับราชการทหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สูงตั้งแต่ 170 ซ.ม. ขึ้นไป
6.บุคลิกดี

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (ทุกเขต/อำเภอ),กรุงเทพมหานคร (เขตพระโขนง),กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง)
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 18,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : 12 ชม./วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จัดกำลังพลเข้าหน่วยงาน
- ประสานงานผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง
- มีรถจักรยานยนต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- ทำงาน 12 ชม. / วัน

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สายตรวจ
- เพศ ชาย
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน
- วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีรถจักรยานยนต์150 CC ขึ้นไป / โทรศัพท์มือถือ ของตนเอง
- ถ้ามีประสบการณ์งาน รปภ. ทหาร ตำรวจ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย),กรุงเทพมหานคร (เขตพระโขนง),กรุงเทพมหานคร (เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 18,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จัดกำลังพลเข้าหน่วยงาน
- ประสานงานผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้ิอง
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพศชาย เท่านั้น
- อายุ 25 ขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน สู้งาน
- มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีประสบการณ์งานรปภ. หรือ รับราชการทหาร
- มีรถจักรยานยนต์ 125 CC ขึ้นไป (มีใบขับขี่)
- พร้อมเริ่มงานได้ทัน
- สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 18,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : 12 ชม./วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จัดกำลังพลเข้าหน่วยงาน
- ประสานงานผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้ิอง
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สายตรวจ รปภ.
- เพศ ชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ร่างการแข็งแรง มีความขยัน อดทน สู้งาน
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีรถจักรยานยนต์ 125 CC (มีใบขับขี่) / โทรศัพท์มือถือ ของตนเอง
- มีประสบการณ์งาน รปภ. ทหาร ตำรวจ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จัดกำลังพลเข้าหน่วยงาน
- ประสานงานผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สายตรวจ รปภ.
- เพศ ชาย
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ร่างการแข็งแรง มีความขยัน อดทน สู้งาน
- วุฒิม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีรถจักรยานยนต์ (125ccขึ้นไป)/ โทรศัพท์มือถือ ของตนเอง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์งาน รปภ. ทหาร ตำรวจ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : 17,000+
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จัดกำลังพลเข้าหน่วยงาน
- ประสานงานผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้ิอง
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สายตรวจ รปภ.
- เพศ ชาย
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- ร่างการแข็งแรง มีความขยัน อดทน สู้งาน
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีรถจักรยานยนต์ / โทรศัพท์มือถือ ของตนเอง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์งาน รปภ. ทหาร ตำรวจ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานเลขานุการผู้บริหาร

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
งานเลขานุการผู้บริหาร ดูแลเอกสาร การนัดหมาย ตารางเวลาของผู้บริหาร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ดูแลคำนวณค่าตอบแทนของพนักงาน/Payroll

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีประสบการณ์การทำงานติดต่อหน่วยงานราชการ
- มีความรู้ด้าน พรบ.รปภ./ดับเพลิง/พัฒนาฝีมือแรงงาน/
คนพิการ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Word,Excel)
- มีความรู้ด้านงานสถิติ
- มีความละเอียดรอบคอบและมีความละเอียดรอบคอบสูง
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
จบนิติศาสตร์

สวัสดิการ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสังคม
- ตามข้อตกลงของบริษัท
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานภายใน
2. เร่งรัดติดตามหนี้สิน และดำเนินอรรถคดีในศาล
3. บังคับคดีหลังคำพิพากษา
4. ตรวจ ร่างนิติกรรมสัญญา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ด้านสินไหมทดแทน
- ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาต)
- มีตั๋วทนาย
- มีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถไปต่างจังหวัดได้
(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินกู้สหกรณ์
4.กองทุนสะสม
5.โบนัสประจำปี
6.ปรับเงินเดือนประจำปี
7.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
8.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีใบอนุญาตว่าความ ประสบการณ์ อย่างน้อย 5 - 10 ปี

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีตั๋วทนาย

สวัสดิการ
- ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1.ประกันสังคม
2.โบนัสประจำปี
3.ปรับเงินเดือนประจำปี
4.งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
5.กิจกรรมเกมส์กีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ
(เงินพิเศษในบางตำแหน่ง) และสวัสดิการอื่นๆ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตามแผนกที่สังกัด

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์,ยินดีรับคนพิการ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีความซื่อสัตย์
- ขยัน อดทน
- มีบัตรผู้พิการ
- เดินได้ ไม่นั่งวีลแชรฺ์
- สามารถพูด สื่อสารได้
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (Word,Excel)

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท

ช่องทางติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 02-717 -3640 
โทรสาร : 02-717-3648 

สามารถส่งประวัติเข้ามาที่
Email : ranger@ranger1992.com