Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

งานแข่งขันกีฬา เสริมสร้างความสามัคคี และความมีน้ำใจนักกีฬา

ครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้ง" บริษัทรักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชัน จำกัด " ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม big cleaning เกมกีฬาสันทนาการ ฟุตบอลกระชับมิตร การแสดงหน้าเวที และงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริง

ประมวลภาพ การแข่งขัน Football Ranger LEAGUE & RG CUP วันที่ 24 พฤศจิกายน 2019 ณ สนามฟุตบอล Hybrid GreenyGrass

ประมวลภาพ พิธีเปิดการแข่งขัน Football Ranger League 2019 วันที่ 16 มิถุนายน 2019 ณ สนามฟุตบอล Hybrid GreenyGrass

ประมวลภาพ การแข่งขัน Ranger League และ Ranger Cup และพิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 22 ธันวาคม 2018 ณ สนามฟุตบอล แรงเจอร์ สเตเดียม

ประมวลภาพการพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Ranger League และ Ranger Cup ณ สนามฟุตบอล แรงเจอร์ สเตเดียม

ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอล Ranger League 2016 วันที่ 28 พฤษภาคม 2016 ณ สนามฟุตบอล แรงเจอร์ สเตเดียม

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ร่วมกับ สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร