Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

ทำไมต้องเลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัย จากแรงเจอร์?

เพราะ... เราคือมืออาชีพตัวจริง!

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เราพัฒนาระบบงานรักษาความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจชั้นนำในประเทศ

เพราะ... เรามีทีมผู้บริหาร
และทีมปฏิบัติการมืออาชีพ

เรามีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านงานรักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน สามารถกำกับดูแลสั่งการ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้สามารถระงับเหตุและสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


การให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ดี
มีคุณภาพ เป็นที่พอใจของลูกค้า
เป็นเรื่องสำคัญ และนั่นคือ . . .
" รางวัลในการทำงานของเรา "

"จากก้อนกรวด ก้อนทราย กลายมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพ"

เพราะ... เราพัฒนา ผลิต ฝึกฝน บุคลากรทุกคน
จนแน่ใจว่า "เป็นมืออาชีพ" ก่อนส่งไปให้บริการ

รับสมัครและคัดกรอง


ฝึกภาคปฏิบัติ


อบรมภาคทฤษฎี


พร้อมปฏิบัติงาน


การฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐาน"

การฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของพนักงานให้มีคุณภาพสอดคล้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558

การฝึกอบรม "การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน (CPR)"

การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจกะทันหันให้หัวใจกลับมาเต้นและส่งถึงแพทย์ได้ทันท่วงที ซึ่งช่วยในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นลม หมดสติ และตรวจพบไม่มีชีพจรหรือไม่หายใจแล้ว

การฝึกอบรม "ระงับเหตุอัคคีภัย"

อัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติภัย ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำและบางครั้ง ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตจำนวนมาก และสูญเสียทรัพย์สินมหาศาล เช่น ไฟไหม้ เหตุการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นอย่างมาก การป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด การรับมือเมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือจัดอบรมดับเพลิง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสความสูญเสีย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

การฝึกอบรม "การป้องกันภัยแผ่นดินไหวและอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูงและที่พัก"

ปัจจุบันเรื่องภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและเหตุต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง เนื่องจากการแปรปรวนของภูมิอากาศ จนมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งความปลอดภัยของ โครงสร้างอาคารที่พักอาศัยถือเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ใช้งานอาคารต้องให้ความสําคัญ การวิบัติของอาคาร มาจากหลายสาเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมยุธวิธี

วิชาการป้องกันตัวเป็นยุทธวิธีในการรับมือเหตุวิกฤติกับผู้ก่อเหตุในระยะประชิดตัว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการฝึกอบรมการป้องกันตัวและยุทธวิธีให้สามารถป้องกันตัวและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนเบื้องต้น

หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันและการระงับเหตุร้าย   ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน   การปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องเสี่ยงอันตราย   การปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะวิกฤต ที่เจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติได้

เพราะ... เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและโครงการชั้นนำของประเทศ

ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของเรา

"บริษัท แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
ให้บริการรักษาความปลอดภัยด้วยความมุ่งมั่น ด้วยจิตวิญญานของนักรักษาความปลอดภัย และยึดความพอใจของลูกค้าเป็นรางวัลแห่งการทำงาน"