Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

บริการรักษาความปลอดภัย (ประจำ)

ให้บริการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย รวมถึงทักษะในการให้บริการ
ด้วยการคัดสรรและตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดทั้งยาเสพติด ประวัติอาชญากรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาศักยภาพการให้บริการ เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่า ท่านจะได้รับบริการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดจากเรา

เฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่สำคัญ
จุดคัดกรอง Covid-19 (Optional)
อุปกรณ์เสริมรักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบทรัพย์สิน
ตรวจสอบวัตถุอันตราย-ต้องห้าม หรือผิดกฏหมาย
บริการงานจราจร

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย
ติดต่อเราทันที

กรุณาระบุเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ
เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
เลขที่ 232 ซอยรามคำแหง 4 (สมานมิตร) แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ :

(02) 717-3640
(092) 350-6616
(092) 717-6616
(092) 727-6616
(092) 801-6616

อีเมล์

ranger@ranger1992.com