Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

มอบกล้วย เป็นจำนวน 2 ตันให้กับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

#คืนสู่สัตว์ป่า วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย 65 ชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ทางชมรมได้ส่งมอบกล้วย เป็นจำนวน 2 ตันให้กับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นอาหารแด่สัตว์น้อยใหญ่
Read More

ส่งมอบกล้วย จำนวน 2 ตัน ให้กับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

#คืนสู่สัตว์ป่า วันที่ 26 พ.ค. 65 ทางชมรมได้ส่งมอบกล้วย จำนวน 2 ตัน ให้กับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัด ชลบุรี เพื่อเป็นอาหารแด่สัตว์น้อยใหญ่    
Read More

บริจาคกล้วย 2 ตัน ให้กับ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) จ.ฉะเชิงเทรา

#คืนสู่สัตว์ป่า วันที่ 20 พ.ค. 65 ชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์ และพันธุ์พืช บริจาคกล้วย 2 ตัน ให้กับ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) จ.ฉะเชิงเทรา    
Read More

บริจาคกล้วยจำนวน 6.2 ตัน ที่สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี

วัน 5 – 11 พ.ค. 65 ทางชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ได้บริจาคกล้วยจำนวน 6.2 ตัน ที่สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี    
Read More

โครงการปลูกพืชให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
Read More

ชมรมแรงเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่อุทยานทับลาน

ชมรมแรงเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่อุทยานทับลาน
Read More