Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

คืนสู่สังคม ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ได้มอบสิ่งของและเครื่องใช้ให้กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี

คืนสู่สังคม ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ได้มอบสิ่งของและเครื่องใช้ให้กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
Read More

ขอขอบคุณ บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่สนับสนุนอาหารสุนัขให้กับบ้านหมาจรจัด ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ผ่านชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

ตามที่บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารสำเร็จรูปชนิดเปียก และชนิดเม็ดสำหรับสุนัขและแมว ให้กับทางชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ทางชมรมจึงได้ส่งต่อให้กับ พญ.สุกัญญา ภัทรทิพากร จาก ภัทรคลินิกเวชกรรม เพื่อนำไปช่วยเหลือกับสุนัขและแมวที่ยากไร้ต่อไป
Read More

บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ได้สนับสนุนอาหารสำเร็จรูปชนิดเปียก และชนิดเม็ดสำหรับสุนัขและแมว ให้กับทางชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ทางชมรมจึงได้ส่งต่อให้กับ พญ.สุกัญญา ภัทรทิพากร จาก ภัทรคลินิกเวชกรรม

ตามที่บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารสำเร็จรูปชนิดเปียก และชนิดเม็ดสำหรับสุนัขและแมว ให้กับทางชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ทางชมรมจึงได้ส่งต่อให้กับ พญ.สุกัญญา ภัทรทิพากร จาก ภัทรคลินิกเวชกรรม เพื่อนำไปช่วยเหลือกับสุนัขและแมวที่ยากไร้ต่อไป
Read More

ขอขอบคุณ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ที่สนับสนุนอาหารให้กับน้องหมาได้อิ่มอร่อยอย่างมีความสุข

ชมรมเรนเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ขอขอบคุณ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ที่สนับสนุนอาหารให้กับน้องหมาได้อิ่มอร่อย อย่างมีความสุข
Read More

มอบกล้วย เป็นจำนวน 1 ตัน ให้กับสถานีเพราะพันธุ์สัตว์ป่าบางละมุงจังหวัดชลบุรี

#คืนสู่สัตว์ป่า วันที่ 30 มีนาคม 2566 ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ทางชมรมได้ส่งมอบกล้วย เป็นจำนวน 1 ตัน ให้กับ #สถานีเพราะพันธุ์สัตว์ป่าบางละมุงจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นอาหารแด่สัตว์น้อยใหญ่
Read More

มอบกล้วย เป็นจำนวน 2 ตันให้กับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

#คืนสู่สัตว์ป่า วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย 65 ชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ทางชมรมได้ส่งมอบกล้วย เป็นจำนวน 2 ตันให้กับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นอาหารแด่สัตว์น้อยใหญ่
Read More

ส่งมอบกล้วย จำนวน 2 ตัน ให้กับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

#คืนสู่สัตว์ป่า วันที่ 26 พ.ค. 65 ทางชมรมได้ส่งมอบกล้วย จำนวน 2 ตัน ให้กับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัด ชลบุรี เพื่อเป็นอาหารแด่สัตว์น้อยใหญ่
Read More

บริจาคกล้วย 2 ตัน ให้กับ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) จ.ฉะเชิงเทรา

#คืนสู่สัตว์ป่า วันที่ 20 พ.ค. 65 ชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์ และพันธุ์พืช บริจาคกล้วย 2 ตัน ให้กับ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) จ.ฉะเชิงเทรา    
Read More

บริจาคกล้วยจำนวน 6.2 ตัน ที่สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี

วัน 5 – 11 พ.ค. 65 ทางชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ได้บริจาคกล้วยจำนวน 6.2 ตัน ที่สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี    
Read More