Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช นำกล้วยจำนวน 2 ตัน มอบให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย

21 ธันวาคม 2562

ชมรมเรนเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช โดย คุณบุญเรือน ทองทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ บริษัท แรงเจอร์อินเวสติเกชั่น จำกัด ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช นำคณะชมรมฯกว่า 20 คน เดินทางมายังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นำกล้วยน้ำว้าจำนวน 2 ตัน มอบให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย เพื่อเป็นอาหารช้าง 4 เชือกที่ชุดเฉพาะกิจ ‘พญาเสือ’ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เป็นหัวหน้าชุด ได้ตรวจยึดช้างที่มีตั๋วรูปพรรณไม่ถูกต้องในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และนำมาไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จำนวน 4 เชือก ประกอบด้วย ช้างพลายเพศผู้จำนวน 3 เชือก ได้แก่ พลายบุญอายุ 2 ปี พลายบัวบานอายุ 14 ปี พลายแมมมอสอายุ 17 ปี และช้างพังเพศเมีย 1 เชือก คือ พังสมศรีอายุ 8 ปี เพื่อรอส่งมอบให้กับ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย และคณะให้การต้อนรับ

 

“สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)”  สถานีเพาะเลี้ยงและขยายสัตว์ป่าแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่มีอยู่ ประมาณ 15,880 ไร่ให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม จากนั้นได้ทรงมีพระราชดำริในการขยายพันธุ์เนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่สามารถนำมาปล่อยให้ใช้ชีวิตกลับคืนสู่ป่าดังเดิมได้และนี่เองจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสถานีฯ ดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 สถานีฯ แห่งนี้มีพื้นที่ราวๆ 300 ไร่นั้นเต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆที่นำมาปลูกเพิ่มเติมอีกทั้งบางส่วนเป็นพันธุ์ไม้ที่ฟื้นตัว นอกจากนี้ยังมีนกนานาชนิดและสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมาย

สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

  • ตำบลห้วยทราย อำเภอชะอำ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
  • เปิดทุกวันตามเวลาราชการ