Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
ชมรมแรงเจอร์ฯ เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของ นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมป่าไม้

1 สิงหาคม 2555

 

 

 

ชมรมแรงเจอร์ พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช
เข้าพบและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของ นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันรักษาป่า