Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

ทำไมต้องแรงเจอร์? มืออาชีพ
บริการครบความต้องการ
ด้านงานรักษาความปลอดภัย
บริการรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ โดยกลุ่มนักบริหารรักษาความปลอดภัย
ซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานและมุ่งมั่นพัฒนางานรักษาความปลอดภัย
ทำไมต้องแรงเจอร์? ฝึกฝนพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ขัดเกลาพนักงานให้มีคุณภาพ
พร้อมให้บริการในทุกสถานการณ์
ทำไมต้องแรงเจอร์? พร้อม! ทุกสถานะการณ์ ฝึกอบรม "การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน (CPR)" เป็นมาตรฐาน
Ranger Investigation Guard Co., Ltd.

มืออาชีพด้านงานรักษาความปลอดภัย

ประสบการณ์กว่า 40 ปี
พร้อมทีมปฏิบัติการประสบการณ์สูง

มืออาชีพ

เรามุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน ด้วยประสบการณ์ของเรา

ใส่ใจบริการ

เราใส่ใจในทุกด้าน เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของท่าน อย่างเข็มแข็งพร้อมมีจริยธรรม
1 ปี+
ประสบการณ์
1 คน+
เจ้าหน้าที่
1 สัญญา+
ให้บริการ
Our Services

บริการของเรา

บริการรักษาความปลอดภัย
(ประจำ)
บริการรักษาความปลอดภัย
(เฉพาะกิจ)
บริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Why RANGER?

ทำไมต้องใช้บริการ แรงเจอร์?

ฝ่ายปฏิบัติการถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน ของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน รักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายปฏิบัติการมีความสนใจดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างราบรื่น
บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ตลอดทุกกระบวนการ และขั้นตอนการทำงาน ด้วยทีมงานแบบมืออาชีพ พร้อมในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บุคคลากรทุกคนผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน เช่น การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การตรวจการณ์ และการตรวจค้น ศิลปะการต่อสู้และการจับกุม การจับสัตว์ร้าย รวมถึง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตามระเบียบของกรมตำรวจ
เราใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมคุณภาพการทำงานของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารจัดการและบันทึกของผู้มาติดต่อ ที่มีระบบ AI สามารถคัดกรองบุคคลหรือทะเบียนรถในรายการต้องห้าม ไม่ให้เข้ามาก่อเหตุร้ายในสถานที่รับผิดชอบดูแล หรือการบันทึกข้อมูล การตรวจตราลาดตระเวน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่สามารถรายงานทุก ๆ เหตุการณ์แบบออนไลน์ ได้ทันที
Standard Uniform

ชุดเครื่องแบบมาตรฐาน

คัดสรร
บุคลากร

ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ฝึกฝน

สร้างสมรรถภาพให้เข้มแข็ง
พร้อมทุกสภาณการณ์

ฝึกอบรม

เตรียมความพร้อมทั้งกลยุทธ์

เสริมทักษะ

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ทั้งการระงับอัคคีภัย
ฬการทำ CPR เป็นต้น

พร้อมปฏิบัติงาน

เข็มแข็งทั้งแรงกายและแรงใจ

Testimonials

ส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับ
จากลูกค้าของเรา

ทุกความเห็นคือแรงผลักดันให้เราพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแรงเจอร์เป็นอย่างดีเสมอมา

“เราคือผู้นำด้านงานรักษาความปลอดภัย”

Latest News

ข่าวสารล่าสุดจากเรา

เราให้ความสำคัญในทุกด้าน ทั้งการฝึกอบรม เพิ่มทักษะ และเรายังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม

Contact us

ติดต่อ-สอบถาม

กรุณาระบุเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
เลขที่ 232 ซอยรามคำแหง 4 (สมานมิตร) แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ :

(02) 717-3640
(092) 350-6616
(092) 717-6616
(092) 727-6616
(092) 801-6616

อีเมล์

ranger@ranger1992.com