Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

เตรียมความพร้อม-วางแผน ก่อนลงพื้นที่ หมู่บ้าน casa ville สุขาภิบาล 5

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More

อบรม ฝึกทบทวน พนักงาน รปภ ประจำหน่วยงาน ม.นันทวัน พระราม9-อ่อนนุช

"ความปลอดภัยของคุณ คือหน้าที่ของเรา งานบริการ การจัดการ การให้บริการรวดเร็วทันใจ ใส่ใจในการบริการ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกช่วงเวลาสำคัญ"
Read More

เตรียมความพร้อม ในการปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โครงการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเวนิว โฟลว์ ติวานนท์-รังสิต

ในการปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ มีการวางแผน และทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มี “มีจิตวิญญาณของนักรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ” เพราะชีวิตและทรัพย์สิน ของลูกค้าคือสิ่งสำคัญของเรา
Read More

เตรียมความพร้อม ประชุมวางแผนงานรับมือช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

การดูแลรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเราไม่มีคำว่า "หยุด" ฝ่ายปฏิบัติการของเราพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
Read More

เตรียมความพร้อม-วางแผน ก่อนลงพื้นที่ หมู่บ้านทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More