Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
Tactical Baton หรือ #ดิ้วเหล็ก #ดิ้ว
เป็น 1 ในอุปกรณ์ ประจำกาย ของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งสามารถ นำมาใช้เพื่อป้องกันเหตุ ระงับเหตุ
ที่เกิดขึ้น ตามหลักการใช้กำลัง
บริษัทรักษาความปลอดภัยแรงเจอร์อินเวสติเกชั่นจำกัด จึงได้มีการอบรมการฝึกฝน
วิธีการใช้งานเพื่อให้พนักงาน มี
#ฝีมือ เพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุในทุกสถานการณ์
#RANGER อุ่นใจเมื่อใช้บริการเรา
“มืออาชีพด้านงานรักษาความปลอดภัย
ทุ่มเท และจริงใจ รู้สึกอุ่นใจเมื่อใช้บริการเรา
ทีมงานรักษาความปลอดภัย คุณภาพสูง
ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
รู้หน้าที่ มีวินัย พร้อมรับใช้ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง”
——————————————————–
#1 Security Service Company
โทร.02-717-3640 ,092-171-6616 ,092-727-6616 ,092-350-6616
Email : ranger@ranger1992.com
Line@ : @ranger1992