Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
#การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อาจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถช่วยเขาได้ และการปฐมพยาบาลอย่างทันถ้วงทีอาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตาย
#มืออาชีพตัวจริง เราเป็นมืออาชีพด้านงานรักษาความปลอดภัย ทุ่มเท และจริงใจ รู้สึกอุ่นใจเมื่อใช้บริการเรา ทีมงานรักษาความปลอดภัย คุณภาพสูง ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี รู้หน้าที่ มีวินัย พร้อมรับใช้ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง
 ————————————————————————–
No.1 Security Service Company
โทร.02-717-3640 ,092-171-6616 ,092-727-6616 ,092-350-6616
Email : ranger@ranger1992.com
Line@ : @ranger1992