Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

10 กันยายน 2563

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยมีตัวแทนจาก บริษัทฯ ได้ไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนำขนมและน้ำดื่มสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกมส์กีฬานันทนาการและการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักพัฒนาตัวเองและเสริมสร้างความสามัคคีแก่เยาวชน
 
ที่มา Facebook Fanpage
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONE

 

การดูแลรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเราไม่มีคำว่า “หยุด” ฝ่ายปฏิบัติการของเราพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

————————————————————————–

No.1 Security Service Company
โทร.02-717-3640 ,092-171-6616 ,092-727-6616 ,092-350-6616
Email : ranger@ranger1992.com
Line@ : @ranger1992