Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
 
วันที่ 4 ตุลาคม 2562
 
บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่เจ็บป่วยและขอลาออกไปเพื่อพักรักษาตัว จำนวน 50,000 บาท
บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจ ให้หายจากอาการเจ็บป่วยในเร็ววัน
We’re Ranger! “พวกเราจะไม่ทิ้งกัน”

—————————————————
“ เพราะพนักงานทุกคนคือส่วนหนึ่งขององค์กร ”
บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด