Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
วันที่ 2 กันยายน 2564
       บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายอนุพงศ์ ประยุรนาค พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้เสียชีวิตเนื่องจากกระดูกคอหักจากอุบัติเหตุ โดยได้มีญาติเป็นผู้รับมอบเงิน เป็นจำนวน 111,500 บาท
ทางบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้

We’re Ranger! “พวกเราจะไม่ทิ้งกัน”
—————————————————
“ เพราะพนักงานทุกคนคือส่วนหนึ่งขององค์กร ”
บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด