Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard
บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายมนัส สืบสาย พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต ด้วยอาการน้ำท่วมปอด โดยได้มีญาติเป็นผู้รับมอบเงิน จำนวน 366,111 บาท
ทางบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้