Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

#ความปลอดภัยของท่านให้เราดูแล

วันที่ 30/6/2565 พนักงาน รปภ เข้าอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนส่งมอบปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้หมู่บ้านของท่าน

#ซื่อสัตย์ #สามัคคี #รู้หน้าที่ #มีวินัย #ใจบริการ

ขอขอบคุณ หมู่บ้าน casa ville สุขาภิบาล 5 ที่วางใจให้เราดูแล

 ————————————————————————–
No.1 Security Service Company
โทร.02-717-3640 ,092-171-6616 ,092-727-6616 ,092-350-6616
Email : ranger@ranger1992.com
Line@ : @ranger1992