Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

22 กันยายน 2563

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้ไปให้ความรู้ แนะนำข้อมูลต่างๆ และเปิดโอกาศให้เด็กๆ ในสถานพินิจสามารถสมัครเข้าทำงานที่บริษัทแรงเจอร์ฯ ได้ในอนาคต

การดูแลรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเราไม่มีคำว่า “หยุด” ฝ่ายปฏิบัติการของเราพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

————————————————————————–

No.1 Security Service Company
โทร.02-717-3640 ,092-171-6616 ,092-727-6616 ,092-350-6616
Email : ranger@ranger1992.com
Line@ : @ranger1992