Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

เตรียมความพร้อม-วางแผน ก่อนลงพื้นที่ หมู่บ้าน casa ville สุขาภิบาล 5

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของญาตินายสุทัศน์ สุวรรณสิงห์

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

อบรม ฝึกทบทวน พนักงาน รปภ ประจำหน่วยงาน ม.นันทวัน พระราม9-อ่อนนุช

"ความปลอดภัยของคุณ คือหน้าที่ของเรา งานบริการ การจัดการ การให้บริการรวดเร็วทันใจ ใส่ใจในการบริการ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกช่วงเวลาสำคัญ"
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายสมชาติ ดิษบรรจง

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือ ว่าที่ รท.ณัฏฐพงษ์ สวัสดิโกมล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ลาออก

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายยอด ผันผยอง อดีต พนักงาน รปภ.

วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More