Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นางสาวอุไรวรรณ ยืนนาน พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายอนุพงศ์ ประยุรนาค พนักงาน รปภ.ที่ได้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้กับอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่เจ็บป่วยและขอลาออกไปเพื่อพักรักษาตัว

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

เตรียมความพร้อม ประชุมวางแผนงานรับมือช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

การดูแลรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเราไม่มีคำว่า "หยุด" ฝ่ายปฏิบัติการของเราพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
Read More

เตรียมความพร้อม-วางแผน ก่อนลงพื้นที่ หมู่บ้านทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

การเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงเทศกาลปีใหม่

การเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการ บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงเทศกาลปีใหม่
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิต

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทนคณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือ
Read More

ให้ความรู้ แนะนำข้อมูลต่างๆ และเปิดโอกาศให้เด็กๆ ในสถานพินิจบ้านกาญจนาภิเษก

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้ไปให้ความรู้ แนะนำข้อมูลต่างๆ และเปิดโอกาศให้เด็กๆ
Read More