Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

เปิดหน่วยงานใหม่ ” อาคารชุด ดิ แอสเดรส สยาม-ราชเทวี “

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของ นายจำนงค์ พิมพ์ทอง

วันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยตัวแทน คณะผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือญาติพนักงาน
Read More

เปิดหน่วยงานใหม่ “อาคารชุดเดอะพอยต์ คอนโด รังสิต คลอง6”

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More

เรามีการรวมแถวตรวจความพร้อม และส่งมอบงานทั้งผลัดเช้าและผลัดเย็น

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More

เปิดหน่วยงานใหม่ แกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More