Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

ให้ความรู้ แนะนำข้อมูลต่างๆ และเปิดโอกาศให้เด็กๆ ในสถานพินิจบ้านกาญจนาภิเษก

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้ไปให้ความรู้ แนะนำข้อมูลต่างๆ และเปิดโอกาศให้เด็กๆ
Read More

ตัวแทนจาก บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด โดยมีตัวแทนจาก บริษัทฯ ได้ไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
Read More

ภาพกิจกรรมความสนุกสนานของงานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ พร้อมมอบทุนการศึกษาและจับสลากรางวัลรับของขวัญกลับบ้านมากมาย สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง
Read More

ประมวลภาพบรรยากาศ.งานวันเด็กแห่งชาติ “เด็ก เยาชน จิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ”

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ พร้อมมอบทุนการศึกษาและจับสลากรางวัลรับของขวัญกลับบ้านมากมาย สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง
Read More