Ranger Investigation GuardRanger Investigation GuardRanger Investigation Guard

เตรียมความพร้อม-วางแผน ก่อนลงพื้นที่ หมู่บ้าน casa ville สุขาภิบาล 5

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More

อบรม ฝึกทบทวน พนักงาน รปภ ประจำหน่วยงาน ม.นันทวัน พระราม9-อ่อนนุช

"ความปลอดภัยของคุณ คือหน้าที่ของเรา งานบริการ การจัดการ การให้บริการรวดเร็วทันใจ ใส่ใจในการบริการ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกช่วงเวลาสำคัญ"
Read More

เตรียมความพร้อม ในการปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โครงการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเวนิว โฟลว์ ติวานนท์-รังสิต

ในการปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ มีการวางแผน และทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มี “มีจิตวิญญาณของนักรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ” เพราะชีวิตและทรัพย์สิน ของลูกค้าคือสิ่งสำคัญของเรา
Read More

เตรียมความพร้อม ประชุมวางแผนงานรับมือช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

การดูแลรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเราไม่มีคำว่า "หยุด" ฝ่ายปฏิบัติการของเราพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
Read More

เตรียมความพร้อม-วางแผน ก่อนลงพื้นที่ หมู่บ้านทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก

บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมวางแผนงานทดสอบความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง
Read More

การเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงเทศกาลปีใหม่

การเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการ บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงเทศกาลปีใหม่
Read More

การเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงเทศกาลปีใหม่

การเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการ บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงเทศกาลปีใหม่
Read More